top of page

Celostní poradenství

celostní poradenství

Na celostních konzultacích je využíváno poznatků z klinické naturopatie. Jejími hlavními obory jsou především klinická nutriční medicína (léčba stravou) a fytoterapie (léčba bylinami). Tato oblast se v posledních letech významně rozvíjí a neustále jsou k dispozici nová zjištění, dávající naději na terapii i dosud velmi obtížně řešitelných stavů. Veškerá doporučení, aplikovaná na konzultacích, vycházejí výhradně z klinicky ověřených studií a nejnovějších světových výzkumů ať už klasické západní, či rychle se rozvíjející přírodní medicíny. Hlavní náplní je nahlížet na organismus jako na celek a hledat skutečné příčiny a spouštěče nemocí, nikoli pouze odstraňovat symptomy. Jako řešení se pracuje s tělu vlastními přirozenými postupy.

 

Co vás čeká?

Přicházíte-li řešit zdravotní obtíže, velmi podrobně probereme vaši anamnézu v časovém kontextu, problémy, které vás trápí, užívané léky i doplňky stravy, dosavadní absolvovanou léčbu i její výsledky. Zajímá mne i váš názor a vaše pocity. Podle druhu problému vám mohu poslat předem zdravotní dotazník, jehož vyplněním budeme mít více času na konzultaci a také si můžete některé informace v klidu předem dohledat. Veškeré vaše obtíže ještě ale detailně probereme na osobní schůzce. Pokud máte k dispozici lékařské zprávy nebo výsledky krevních vyšetření, je vhodné je přinést s sebou na konzultaci.

 

Jelikož je strava skutečným základem řešení většiny onemocnění, očekávejte, že výstupem z konzultace bude individuální doporučení v oblasti stravy a životního stylu, cílené doplňkové terapii v přesně daném terapeutickém dávkování a případná fytoterapie (byliny připravené na míru). Pokud je třeba, odesílám klienta k provedení vyšetření nebo testů k jeho ošetřujícímu lékaři, případně ke spolupracujícímu lékařskému pracovišti nebo laboratoři. Důležité je pochopení, jakým mechanismem  vaše obtíže vznikly, co udělat pro jejich zlepšení a abyste věděli přesně co a proč děláte. Jen tak bude vaše součinnost co největší a brzy budou vidět pozitivní změny. Intervaly schůzek jsou domlouvány vždy individuálně dle potřeby, obvykle po 2-4 týdnech.

 

V případě jakýchkoli otázek mě neváhejte kontaktovat.

 

 

bottom of page